Maksehäire

Maksehäire on võlgniku poolt rahalise kohustuse rikkumine summas vähemalt 30 eurot, mis on kestnud rohkem kui 45 päeva arvates maksetähtpäevast. Maksehäire aluseks olev võlgnevus peab olema tõene, sissenõutav ja kontrollitud. Maksehäirete infot sisestavad ja kasutavad Eesti krediteerijad erinevatest valdkondadest, et hinnata oma koostöö- või lepingupartnerite maksevõimet ja usaldusväärsust. Maksehäireregistrit haldab Creditinfo Eesti AS.

Mis on maksehäireregister?

Maksehäireregister on register, kus on avaldatud eraisikute ja ettevõtete maksehäired ehk võlgnevused. Maksehäirete infot sisestavad ja kasutavad Eesti krediteerijad erinevatest valdkondadest, et hinnata oma koostöö- või lepingupartnerite maksevõimet ja usaldusväärsust. Maksehäireregistrit haldab Creditinfo Eesti AS.

Maksehäire avaldamine

Maksehäirete avaldamisel tuleb järgida andmekaitse põhimõtteid ja seadusi. Maksehäire aluseks olev võlgnevus peab olema tõene, sissenõutav ja kontrollitud. Maksehäire andmeid uuendatakse vastavalt võlasaldole vähemalt üks kord nädalas. Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse aluseks oleva kohustuse rikkumise lõppemisel, näiteks võlgnevuse täielikul tasumisel. Lõpetatud maksehäireid avaldatakse registris ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Maksehäire

Maksehäireregistris avaldatud info mõjutab oluliselt isiku krediidivõimet ja mainet. Seetõttu on soovitatav vältida maksehäirete tekkimist ja tasuda oma võlad õigeaegselt. Kui maksehäire on juba tekkinud, siis tuleks püüda see võimalikult kiiresti likvideerida. Kui isik ei ole nõus oma maksehäirega või leiab, et see on ekslikult sisestatud, siis saab ta selle vaidlustada Creditinfo Eesti AS’i või andmekaitse inspektsiooni kaudu.

Kuidas ma saan teada oma maksehäiretest?

Oma maksehäirete kohta saad teada Creditinfo veebilehelt. Seal saad tasuta vaadata oma ootel, vaidlustatud, kehtivate ja lõpetatud maksehäireid. Samuti saad näha, millised ettevõtted on sinu kohta maksehäireid sisestanud ja millal nad seda tegid. Kui soovid oma maksehäirete raportit jagada kolmanda isikuga, siis saad seda teha lisatasu eest.

Kuidas ma saan vaidlustada maksehäiret?

Kui sa ei ole nõus oma maksehäirega või leiad, et see on ekslikult sisestatud, siis saad selle vaidlustada järgmiselt:

  1. Alustuseks võta ühendust maksehäire sisestanud võlausaldajaga ja selgita oma olukorda. Võimalik, et tegemist on eksituse või arusaamatusega, mida saab kiiresti lahendada.
  2. Teiseks, kui võlausaldaja ei ole nõus maksehäiret kustutama või muutma, siis saad esitada vaidlustamise avalduse Creditinfo Eesti AS-le. Selleks pead täitma veebivormi ja lisama tõendid oma väidete kohta. Creditinfo Eesti AS kontrollib sinu avaldust ja teeb otsuse 30 päeva jooksul. Kui otsus on sinu kasuks, siis kustutatakse või muudetakse maksehäiret vastavalt.
  3. Viimaks, kui Creditinfo Eesti AS ei ole nõus sinu avaldust rahuldama, siis saad pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole. Selleks pead täitma veebivormi nende kodulehel ja lisama tõendid oma väidete kohta. Andmekaitse inspektsioon kontrollib sinu avaldust ja teeb otsuse 60 päeva jooksul. Kui otsus on sinu kasuks, siis kohustatakse Creditinfo Eesti AS’i kustutama või muutma maksehäiret vastavalt.

Kuidas saan maksehäiret kustutada?

Maksehäiret saad kustutada ainult siis, kui oled tasunud oma võlad või sõlminud võlausaldajatega maksegraafikud. Kui sa oled seda teinud, siis peavad võlausaldajad lõpetama sinu maksehäired Creditinfo kaudu. Maksehäire lõpetamise kuupäev on võlgnevuse tasumise päev. Pärast maksehäire lõpetamist jääb see registrisse veel kuni 5 aastaks nähtavaks, kuid ei mõjuta enam sinu krediidiskoori ega laenuvõimalusi.

Kas maksehäire mõjutab su laenuvõimalusi?

Aktiivne maksehäire mõjutab sinu laenuvõimalusi negatiivselt, sest see näitab, et sa ei ole usaldusväärne maksepartner. Taotledes laenu vaatab laenuandja sinu maksehäireid enne laenuotsuse tegemist ja võib sinu laenutaotluse tagasi lükata või nõuda kõrgemat intressi või lisatagatisi.

Maksehäire mõjutab ka sinu krediidiskoori, mis on numbriline hinnang sinu maksevõimele ja -käitumisele. Mida madalam on sinu krediidiskoor, seda raskem on sul saada soodsaid laenutingimusi. Seetõttu on oluline hoida oma maksehäired minimaalsed või neist üldse hoiduda.

Uppdaterad: 23 oktoober 2023